مهندس مهدی قربانی

کارشناس عمران

موسس و مدیریت بازرگانی برندینگ صنعت ساختمان شمالغرب

 

تماس

مهندس فرشاد قهرمان زاده

کارشناس معماری

موسس و مدیریت برندینگ صنعت ساختمان شمالغرب

 

تماس

آدرس : تبریز رجایی شهر بلوار دکتر حسابی پلاک 16

09144169904 مهدی قربانی

09146801502 فرشاد قهرمان زاده